Dansen met het hoofd op een A4-tje

W750 Jacqueline Hutten 2
Voor de dansers van Jacqueline Hutten was het een rommelige repetitie. Fen en Anneke waren er voor de kostuums en Frits en Jan kwamen een groepsfoto maken voor het programmaboekje. Terwijl de groep repeteerde werden aan de zijkant van de zaal één voor één bij iedereen de maten voor de hoofddeksels genomen, liggend op de grond, het hoofd op een A4-tje terwijl Fen en Anneke de omtrek tekenden. Ondertussen worstelden Frits en Jan om een goede achtergrond te creëren voor de groepsfoto. De groep telde onverstoorbaar door. Want geteld moet er worden voor deze scène (locatie sterflat).


Het is een ingewikkelde puzzel die goed in elkaar moet zitten en iedereen goed in haar hoofd moet hebben omdat de dansers elkaar straks niet zien. Er gaat namelijk op verschillende verdiepingen van de sterflat gedanst worden. Bovendien wisselen ze gedurende de voorstellingen ook nog van positie omdat acht avonden lang zeven keer op een avond hetzelfde doen anders saai wordt.
Het moet Jacqueline heel wat tijd hebben gekost om deze puzzel sluitend te krijgen …
En straks moet alles naadloos in de muziek van de harmonie gaan passen. En hóren alle dansers die muziek straks wel goed, óók op de veertiende verdieping? En hoe gaat Jacqueline eigenlijk aanwijzingen geven aan iedereen op al die verschillende verdiepingen tijdens de repetities op de locatie? Spannende vragen! Wordt vervolgd.