Informatiebijeenkomst Wageningen750

Op dinsdag 23 oktober a.s. vindt een informatiebijeenkomst plaats over het Jubileumjaar Wageningen750.

Locatie: theater Junushoff
Tijd: 19.30 – 22.00

U bent betrokken bij de invulling van een of meerdere activiteiten in het jubileumjaar of heeft met veel enthousiasme aangegeven dat te willen doen. Daarom nodigen wij u van harte u uit om hierbij aanwezig te zijn!

Tijdens de bijeenkomst presenteren de gemeente en de werkgroep Wageningen750 het spetterende programma voor het Jubileumjaar.
Vervolgens hoort u welke mogelijkheden er zijn om op aan te haken bij de geplande jubileumactiviteiten en hoe u kunt meeliften op de communicatie en promotie rondom Wageningen 750.
Tot slot heeft u uitgebreid de gelegenheid om met andere aanwezigen te overleggen op welke wijze u kunt samenwerken om elkaars evenementen en initiatieven van de grond te krijgen of waar mogelijk te versterken.

Wij verzoeken u vriendelijk zich voor deelname aan te melden via contact@wageningen750.nl. Dit kan tot uiterlijk 20 oktober a.s.

Wij hopen op een grote opkomst, want Wageningen 750 maken en vieren we samen!

Met vriendelijke groet,

F.J.H.G. Huijbers, Voorzitter Werkgroep Wageningen 750
G.J.M. van Rumund, Burgemeester