inschrijvingen voor de vierde bus

Alle Ontroerend Goed aandeelhouders worden vermeld in het aandeelhoudersregister
bus001