“Blijft u zitten tot het feest afgelopen is?” “Als het moet doe ik dat!”


Om negen uur in de ochtend, onder een stralende zon vertrekken Edwin en Marko met een grote stapel borden achter in de auto om Wageningen te laten weten dat de Expeditie op handen is. De bedoeling is om op strategische plaatsen twee borden rond een paal of boom te bevestigen.
Het maken van die borden was een beste klus. De affiches werden op dunne houten panelen geplakt en er werden gaten geboord om ze met tie wraps te kunnen bevestigen. Er werd een schema gemaakt van plaatsen waar de borden moeten komen en een route. En nu op deze prachtige dag, terwijl Wageningen nog aan het bijkomen en opruimen is van het bevrijdingsfestival, gaan ze op pad. Ik ga een stukje mee en lig achter in de auto half op de borden. Maar alles gaat goed.
Het wordt me weer eens te meer duidelijk hoe groot het belang van vrijwilligers is. Zonder vrijwilligers zou de hele Expeditie niet kunnen bestaan. Zowel Edwin als Marko zijn niet onbekend met het vrijwilligerswerk. Edwin bijvoorbeeld bij het 4 en 5 mei comité, en Marko bij scoutinggroep Die Wiltgreaff. En nu dus de Expeditie.
Na de borden langs de invalswegen vanuit Rhenen te hebben geplaatst en in het centrum wordt er even koffie gedronken in het zonnetje. “Blijft u nu zolang zitten tot het feest afgelopen is?” vraagt een passerende oude dame bij de aanblik van Marko met naast zich een bord. “Als het moet doe ik dat!” roept Marko vrolijk terug. Waarna de dame lachend haar weg vervolgd.
Als de koffie op is gaan ze weer op pad. Vanaf 6 mei gaat de Expeditie meer zichtbaar worden in Wageningen!

Maar dan …
Woensdagmorgen waren bijna alle borden weer verdwenen! De schrik was groot. Naspeuring bracht aan het licht dat de borden waren geruimd omdat de gemeente had geconstateerd dat er ineens overal borden stonden, zonder toestemming en dan ook nog voor een of andere Arnhemse groep. De grote W750 op de affiches deed kennelijk geen belletje rinkelen. Verder onderzoek wees uit dat de borden op een vrachtwagen lagen bij de Gemeentewerf. Met klem werd verzocht ze niet te vernietigen.
Na goed overleg kwam er toestemming om de borden op 15 locaties aan de buitenkant van Wageningen te plaatsen. Dat betekende voor Edwin en Marko de hele klus voor de tweede keer klaren. Maar de borden zijn er weer!8713481135_529c41a63e