bezoek aan de kas


Op een koude zaterdagochtend druppelen de mensen van koor Punt Uit en theatergroep Lens één voor één Unifarm binnen, op de campus van Wageningen Universiteit. Vandaag gaat er door de cast sfeer geproefd worden op deze locatie. Opwarmend bij de koffieautomaat wordt er her en der kennisgemaakt met elkaar.
Dolf Straathof van Unifarm heet iedereen welkom en legt wat spelregels uit. Het is streng verboden om knopjes aan te raken, open deuren binnen te glippen of eten en drinken mee te nemen in de kas. Hier staan honderden plantjes waarmee proeven gedaan worden en zo’n proef is licht te verstoren. Hij vervolgt dat ze het enorm leuk vinden dat de kas een Expeditielocatie is en dat men reuze benieuwd is naar wat er hier allemaal gaat gebeuren in juni.
Vervolgens gaan we naar de lange glazen gang waar het allemaal gaat plaatsvinden. Iedereen is benieuwd naar de akoestiek met al dat glas, en het koor besluit om wat te zingen om het te testen. Het klinkt verrassend mooi, geen galm. Het valt dirigent Herman Groenestein niks tegen en Dolf is er zeker van dat dit prachtige geluid een dubbele oogst tomaten aan de plantjes zal opleveren!!!
Maar met de spreekstemmen van de Lensspelers ligt het wat anders, merken we. Als er luid gesproken wordt gaat het wèl galmen. Er wordt gekeken hoeveel ruimte de spelers moeten overbruggen en het blijkt dat de gewone spreekstem zelfs over grotere afstand goed te verstaan is.
Het is een locatie met een uitdaging. Het publiek zal straks goed stil moeten zijn want elk geluidje hoor je. Dat geldt ook voor de geluiden van de kas zelf. Het is maar zo mogelijk dat straks tijdens de uitvoering ineens één van de automatische zonneschermdoeken omhoog gaat, of dat de luchtvochtigheidsinstallatie aanslaat met een knalletje.
Regisseur Elly Snip kijkt met Dolf nog naar attributen in de kas, zoals lockers, karretjes en gietslangen. Het zou zo maar te gebruiken kunnen zijn. Na een uurtje breken we op en gaat iedereen de kou weer in. Tijden van repetities breken nu aan. Eén ding is zeker, ze hebben er allemaal zin in!